Nová kolekce značky O´la Voga právě v prodeji!

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží a služeb na internetové stránce elektronického obchodu www.enemiq.cz mezi společností Enemiq, sro (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

 1. Obecná ustanovení
 2. Způsob uzavírání kupní smlouvy (objednávka)
 3. Práva a povinnosti prodávajícího
 4. Práva a povinnosti kupujícího
 5. Dodání zboží
 6. Ceny a způsob platby
 7. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží
 8. Výměna zboží
 9. Reklamace
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Alternativní řešení sporů
 12. Závěrečná ustanovení

 

1. Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky byly zpracovány podle Občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Enemiq, sro, se sídlem Borčice 237, IČO: 54 390 516, zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Trenčín, Oddíl: Sro, Vložka č. 43116/R, DIČ: 2121650751 (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 3. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas s tím, že tyto obchodní podmínky a ustanovení se budou vztahovat na každou kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé při uzavírání kupní smlouvy.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 5. Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených zboží. Dostupnost zboží je vyznačena u každého zboží v položce "Dostupnost" a bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.
 6. Prodávající je vázán kupujícímu svojí nabídkou zboží prezentovaného na internetové stránce prodávajícího, včetně ceny, během lhůty 24 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu.

 

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy (objednávka)

 1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím v jedné z následujících forem: e-mailovou zprávou kupujícího zaslaného prodávajícímu, kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, telefonickou objednávkou kupujícího prodávajícímu.
 2. Po předchozím přijetí objednávky vydá prodávající kupujícímu potvrzení, označené jako „Potvrzení objednávky“, o akceptování objednávky formou e-mailu
 3. Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje následující údaje: název a cenu zboží, cenu přepravy, adresu místa doručení zboží spolu se jméno, kontaktní  osoby, podmínky a způsob přepravy. 

 

3. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající je povinen: dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a zabalit ho způsobem potřebným k jeho ochraně při přepravě, zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR.
 2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

 

4. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen: převzít zakoupené nebo objednané zboží, zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby, nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.
 2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v potvrzení objednávky.

 

5. Dodání zboží

 1. Objednané zboží Vám bude doručeno do max. 3 pracovních dní v rámci celé České republiky, pokud zboží máme na skladě a dopravu zvolíte kurýrem nebo na pobočku Zásilkovny. Cena doručení na pobočku Zásilkovny je 120 Kč . Cena doručení kurýrem na adresu je 120 Kč s DPH. Při platbě na dobírku se k poštovnímu účtuje poplatek 50 Kč.
 2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 5 pracovních dnů od dodání zboží dodavatelem nebo výrobcem zboží prodávajícímu.
 3. Kupující je povinen převzít zboží na místě, které je uvedeno v potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že dojde k prodlení dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu pro dodání zboží, a to i opakovaně, o čemž prodávající vydá kupujícímu potvrzení. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží do 14 dnů ode dne, kdy bylo kupujícímu dostupné, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Po předání zboží třetí osobě prodávající vrátí kupujícímu jeho případně zaplacenou zálohu.
 4. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku na neporušenost obalu hned po doručení. Je-li obal zboží mechanicky poškozen, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží pod obalem. V případě zjištění poškození zboží sepíše dopravce s kupujícím záznam. škodní protokol. Na základě takto vyhotoveného záznamu prodávající poskytne odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodá kupujícímu nové zboží.
 5. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě 5 pracovních dnů od potvrzeného termínu dodání odstoupit od potvrzené objednávky. Pokud kupující za zboží předem zaplatil, prodávající mu vrátí zaplacenou částku bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

6. Ceny a způsob platby

 1. Ceny zboží jsou uváděny v Kč včetně všech souvisejících daní a poplatků.
 2. Kupující má možnost výběru mezi následujícími způsoby platby:
 3. úhradou v hotovosti kurýrní službě v místě doručení "na dobírku" (max. hodnota objednávky je 1000 Eur)
 4. online platební kartou přes zabezpečenou platební bránu Shoptet Pay
 5. bankovním převodem
 6. V případě, že prodávající neobdrží platbu na účet, dochází automaticky k jejímu stornování. Objednávka kupujícího se zpracuje ihned po připsání kupní částky za zboží na účet prodávajícího.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v obchodě, zavádět nové zboží do prodeje, vyhlašovat a odvolávat slevové akce nebo tyto akcie změnit, přičemž takovými změnami nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající již z odeslané objednávky či uzavřené smlouvy.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že se dané zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. Prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího a vrátí mu již zaplacenou kupní cenu za zboží, dohodnutou v potvrzené objednávce.
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky bez udání důvodu, kdykoli před expedicí zásilky formou e-mailové zprávy, SMS nebo telefonicky a to bez jakéhokoli postihu. Pokud kupující za zboží zaplatil předem, prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určeného kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy. V případě obdržení dárkového kupónu případně jiných věcných darů k nákupu je je kupující povinen vrátit spolu s vráceným zbožím.
 3. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona čj. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") 90 dnů od převzetí zboží.
 4. Při odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu je třeba dodržet následující postup:

Pokud vám zakoupené zboží nevyhovuje, můžete jej vrátit ve lhůtě 90 dnů od převzetí zboží a my vám vrátíme peníze.V případě vrácení celé objednávky vám pošleme i částku za poštovné, pokud bylo v původní objednávce hrazeno.Vrácené zboží zpracujeme a peníze pošleme na účet co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od jeho převzetí.V případě vrácení nesmí zboží jevit známky opotřebení, musí být v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce.Vyplňte reklamační formulář, který si stáhnete zde a přidejte do balíku spolu se zbožím.

 Odeslání zdarma na pobočce PACKETA.CZ

Nevyhovující zboží můžete vrátit zdarma přes Zasilkovnu. Použijete-li obal, ve kterém Vám byla objednávka doručena, prosím odstraňte starou etiketu s adresnými údaji. Obal řádně zalepte a za účelem vrácení zdarma na pobočce Packeta nahlaste kód 92060044 a balík odevzdejte pracovníkovi pobočky. Seznam poboček naleznete na stránce https://www.zasilkovna.cz/pobocky

U každé pobočky je uvedena informace, zda je pobočka také současně odběrovým místem.

Pokud vracíte více výrobků, můžete je dát do jedné zásilky.

Při větším počtu zásilek je třeba na každou z nich nalepit jinou (další) zpětnou etiketu a každou podat zvlášť.

Pokud chcete balik vrátit jiným způsobem, pošlete jej na adresu:

Enemiq s.r.o.

M.R. Štefánika 1939/7

914 51 Trenčianke Teplice

Slovensko

Osobní vrácení na této adrese není možné. Zásilku odešlete do 90ti dnů od převzetí zboží. Balík neposílejte na dobírku. Taková zásilka nebude převzata. Stáhněte si formulář pro vrácení objednávky.

 

8. Výměna zboží

Pokud Vám nesedí velikost a přejete si ji vyměnit, můžete zboží vrátit a my vám pošleme jinou velikost, pokud je stále na skladě.

Jak postupovat při výměně:

 • Přesvědčte se na naší webové stránce či danou velikost z objednaného zboží na výměnu máme skladem.
 • V případě výměny nesmí zboží jevit známky opotřebení, musí být v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce.
 • Vyplňte formulář pro výměnu zboží, které si stáhnete zde a přidejte do balíku spolu se zbožím.

Odeslání zdarma na pobočce ZASILKOVNA.CZ

Nevyhovující zboží můžete vrátit zdarma přes Zasilkovnu. Pokud použijete obal, ve kterém Vám byla objednávka doručena, prosím odstraňte starou etiketu s adresnými údaji. Obal řádně zalepte a za účelem vrácení zdarma na pobočce Packeta nahlaste kód 92060044 a balík odevzdejte pracovníkovi pobočky. Seznam poboček naleznete na stránce https://www.zasilkovna.cz/pobocky

U každé pobočky je uvedena informace, zda je pobočka také současně odběrovým místem.

Pokud vracíte více výrobků, můžete je dát do jedné zásilky.

Při větším počtu zásilek je třeba na každou z nich nalepit jinou (další) zpětnou etiketu a každou podat zvlášť.

 Pokud chcete balik vrátit jiným způsobem, pošlete jej na adresu:

Enemiq s.r.o.

M.R. Štefánika 1939/7

914 51 Trenčianke Teplice

Slovensko

Osobní vrácení na této adrese není možné. Zásilku odešlete do 90ti dnů od převzetí zboží. Balík neposílejte na dobírku. Taková zásilka nebude převzata. Stáhněte si formulář pro výměnu zboží.

9. Reklamace

Základní právní úprava

 • zák.č. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník

Podmínky reklamace

- reklamací se rozumí uplatnění odpovědnosti za vady výrobku (dále jen „zboží“), při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího, reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího a zcela zaplacené.

- kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, kupující není oprávněn dále používat zboží, na kterém zjistil vadu. Případné další používání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

- pro přijetí zboží k reklamaci a zahájení reklamačního řízení je kupující povinen předložit prodávajícímu:

 • originál dokladu o zakoupení zboží, které je zároveň záručním listem,
 • reklamované zboží, které musí být kompletní, řádně vyčištěno tak, aby posouzení reklamace nebránilo obecným zásadám hygieny. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, které nebude splňovat zásady všeobecné hygieny. 
 • vyplňte reklamační formulář, který si stáhnete zde a přidejte do balíku spolu se zbožím.
 • zboží zašlete na adresu:

Enemiq s.r.o.

M.R. Štefánika 1939/7

914 51 Trenčianke Teplice

Slovensko

Záruční doba

Záruční doba zboží je 24 měsíců a začíná běžet v den předání zboží kupujícímu. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zanikne.

Prodávající neodpovídá také za vadu zboží, na kterou kupujícího upozornil a s ohledem na kterou mu byla poskytnuta prodávajícím sleva z kupní ceny.

Záruka se vztahuje na:

- výrobní vady zboží, vady materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno a které se vyskytnou v průběhu záruční doby a to při dodržení účelovosti zboží, doporučeného způsobu používání, ošetřování a údržby zboží.

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vzhledové a funkční změny zboží a jejich součásti mající původ v běžném opotřebení, případně vyplývající z charakteristických vlastností daného zboží nebo materiálu ze kterého je zboží vyrobeno,

- opotřebení v důsledku nedodržení účelu používání,

- mechanické poškození (ostré předměty apod),

- poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzínu, parfémů, make-up, jiné dekorativní kosmetiky a jiných agresivních látek.

Způsob rozhodování o reklamaci

- prodávající potvrdí převzetí reklamovaného zboží a zahájení reklamačního řízení odesláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v reklamačním formuláři. Zaměstnanec pověřený vyřizováním reklamací je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. vypracování odborného posudku. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Prodávající je povinen, pokud reklamaci neuzná do tří pracovních dnů, zboží zaslat na vlastní náklady na odborné posouzení.

- prodávající je povinen zaslat kupujícímu prostřednictvím e-mailu potvrzení o reklamaci (reklamační lístek), tzn. o tom, že prodávané zboží reklamovalo ao způsobu jejího vyřízení, a to i tehdy, nevyhoví-li reklamaci v celém rozsahu.

Vyřízení reklamace

- ukončení reklamačního řízení:

 • odevzdáním nebo zasláním opraveného zboží, výměnou zboží, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady s ohledem na kupní cenu zboží nebo závažnost vady,
 • vrácením kupní ceny zboží,
 • vyplacením přiměřené slevy z kupní ceny zboží,
 • odůvodněným zamítnutím reklamace.

Výše uvedené způsoby vyřízení reklamace závisí na charakteru reklamované vady (vada odstranitelná, neodstranitelná) a příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Tato stejná práva má kupující, jde-li o opětovné vyskytnutí se vad nebo větší počet vad, pro které nemůže kupující věc řádně užívat (větší počet vad - alespoň 3 vady, opětovné vyskytnutí se vad - výskyt stejné vady po jejích alespoň dvou předchozích opravách v rámci reklamace).

Kupující je povinen si reklamované zboží převzít ve sjednané lhůtě, nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy mu vyřízení reklamace bylo oznámeno. Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace e-mailem, který kupující uvedl v reklamačním formuláři.

 

10. Ochrana osobních údajů

Uzavřením Smlouvy a/nebo registrací uživatelského účtu uděluje kupující prodávajícímu souhlas Enemiq, sro, se sídlem Borčice 237, IČO: 54 390 516, zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Trenčín, Oddíl: Sro, V3 č. 6 R, DIČ: 2121650751 ke zpracování osobních údajů za dále uvedených podmínek.

Osobní údaje budou zpracovávány tomto v rozsahu:

 1. a) jméno a příjmení,
 2. b) adresa bydliště,
 3. c) adresa pro doručování,
 4. d) telefonní číslo,
 5. e) e-mailová adresa,
 6. f) pohlaví,
 7. g) číslo bankovního účtu,
 8. h) historie kupujícího v Obchodě.
 • Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány k následujícím účelům: nabízení obchodu a služeb, marketingová a reklamní činnost, vedení uživatelského účtu a vytváření databází klientů (odběratelů), jakož i plnění uzavřených kupních smluv, včetně zasílání zboží, vystavování faktur, vedení související komunikace, popř. zasílání obchodních sdělení (newsletterů), to vše v souvislosti s provozováním Obchodu (internetového e-shopu).
 • Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Prodávající se zavazuje přijímat nezbytná technická a organizační opatření za účelem ochrany zpracovávaných osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně (vlastními zaměstnanci a zpracovateli) a automatizovaně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli).
 • Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho objednávce, bude zpracovávat v souladu se zákonem č.18/2018 Z.z., o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webové stránky, s výjimkou případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon, rozhodnutí příslušného orgánu státní správy nebo mu kupující udělí souhlas k zasílání obchodních sdělení (včetně newsletterů).
 • Souhlas ke zpracování osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn udělen souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat oznámením odeslaným elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo písemně na adresu prodávajícího.
 • Kupující má právo doplňovat, aktualizovat, opravovat osobní údaje, dočasně nebo trvale odejmout souhlas k jejich zpracování nebo požadovat jejich odstranění, jsou-li neúplné, neaktuální, nepravdivé nebo byly získány porušením právních předpisů nebo jsou již nepotřebné pro realizaci účelu, pro který byly získány. Kupující má také právo odmítnout zpracování osobních údajů pro marketingové účely nebo zasílání obchodních sdělení (včetně newsletterů).
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou úplné a správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů s tím, že některé osobní údaje jsou nezbytné pro realizaci Smlouvy uzavřené s kupujícím.

 

11. Alternativní řešení sporů

Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Z.z. alternativního řešení sporů subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Zz. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

 

12. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována soukromě ve formě e-mailových zpráv.
 3. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu, Občanským zákoníkem, zákona č. 250/2007 o ochraně spotřebitele a zákona č. 108/2000 Zz o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji, v platném znění, jakož i souvisejícími předpisy.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 5. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky, případně obchodní podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. č. 351/2011 Z.z.. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně k jejím vlastním účelům. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“ 

V Bratislavě, 03.02.2022

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz