Nová kolekce značky O´la Voga právě v prodeji!

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 • Uzavřením Smlouvy a/nebo registrací uživatelského účtu uděluje kupující prodávajícímu souhlas Enemiq s.r.o, se sídlem Borčice 237, IČO: 54 390 516, zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Trenčín, Oddíl: Sro, Vložka č. 43116 /R, DIČ: 2121650751 ke zpracování osobních údajů za dále uvedených podmínek. Osobní údaje budou zpracovávány tomto v rozsahu:
 1. a) jméno a příjmení,
 2. b) adresa bydliště,
 3. c) adresa pro doručování,
 4. d) telefonní číslo,
 5. e) e-mailová adresa,
 6. f) pohlaví,
 7. g) číslo bankovního účtu,
 8. h) historie kupujícího v Obchodě.
 • Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány k následujícím účelům: nabízení obchodu a služeb, marketingová a reklamní činnost, vedení uživatelského účtu a vytváření databází klientů (odběratelů), jakož i plnění uzavřených kupních smluv, včetně zasílání zboží, vystavování faktur, vedení související komunikace, popř. . zasílání obchodních sdělení (newsletterů), to vše v souvislosti s provozováním Obchodu (internetového e-shopu).
 • Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Prodávající se zavazuje přijímat nezbytná technická a organizační opatření za účelem ochrany zpracovávaných osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně (vlastními zaměstnanci a zpracovateli) a automatizovaně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli).
 • Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho objednávce, bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 18/2018 Z.z, o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webové stránky, s výjimkou případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon, rozhodnutí příslušného orgánu státní správy nebo mu kupující udělí souhlas k zasílání obchodních sdělení (včetně newsletterů).
 • Souhlas ke zpracování osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn udělen souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat oznámením odeslaným elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo písemně na adresu prodávajícího.
 • Kupující má právo doplňovat, aktualizovat, opravovat osobní údaje, dočasně nebo trvale odejmout souhlas k jejich zpracování nebo požadovat jejich odstranění, jsou-li neúplné, neaktuální, nepravdivé nebo byly získány porušením právních předpisů nebo jsou již nepotřebné pro realizaci účelu, pro který byly získány. Kupující má také právo odmítnout zpracování osobních údajů pro marketingové účely nebo zasílání obchodních sdělení (včetně newsletterů).
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou úplné a správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů s tím, že některé osobní údaje jsou nezbytné pro realizaci Smlouvy uzavřené s kupujícím.
 • Kontakt: 
 • info@enemiq.sk
 • +421 915 796 148
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz